CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG BOESAIGON

Phiếu kết quả thử nghiệm - Test report Keo chà ron

Keo chà ron Thái Bricon đã được chứng nhận kết quả thử nghiệm. Đây là những thông số quan trọng để chúng tôi cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu trên thị trường.


Tin tức khác