SERIES UB NANO 106 – Chống thấm sản phẩm gốc xi măng

UB 106 là một sản phẩm trong bộ sản phẩm Serial UB Nano, được phát triển và đóng gói tại Việt Nam bởi đội ngũ nghiên cứu và ứng dụng chống thấm thuộc Công Ty TNHH Bricon Việt Nam.

1900.636.294