Chính sách về quyền riêng tư

Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu thập dữ liệu từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, gửi yêu cầu, mua bất kỳ dịch vụ nào, phản ứng với tổng quan, hoặc làm tròn một cấu trúc. Tại thời điểm khi yêu cầu bất kỳ hỗ trợ nào hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, nếu phù hợp, bạn có thể được tiếp cận để nhập: tên, email, địa chỉ, hoặc số điện thoại của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi một cách ẩn danh.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Tất cả thông tin cá nhân, thẻ tín dụng sẽ được gửi thông qua Stripe. Sau khi trao đổi, thông tin cá nhân của bạn (thẻ tín dụng, Ngân hàng, số CCCD, ... sẽ được giữ bí mật.

Chúng tôi sẽ giữ bí mật thông tin bạn như thế nào?

Chúng tôi không bán, trao đổi và không để lộ thông tin của bạn ra bên ngoài. Thông tin của bạn chỉ có những người liên quan đến công ty như: người điều hành trang web, lãnh đạo doanh nghiệp và những người này buộc phải giữ bí mật về dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo pháp luật để phục vụ nhà nước hoặc nhầm mục đích bảo đảm quyền tài sản, phúc lợi của chúng tôi và người khác. 

Tuân thủ đạo luật về quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em.

Chúng tôi thực hiện các điều kiện tiên quyết của COPPA (Đạo luật bảo về quyền riêng tư của trẻ em trên mạng), chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu của trẻ em dưới 13 tuổi. Các hạng mục quản lý trên trang web của chúng tôi chỉ dành cho trẻ em từ 13 tuổi trở lên.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang web.

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Thông tin của bạn sẽ đươc lưu giữ bắt đầu khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý và lưu giữ những thông tin của bạn trừ khi bạn xóa và không đăng ký (tuân theo luật và hướng dẫn).

Chúng tôi sẽ không làm gì với thông tin của bạn:

Chúng tôi không và sẽ không bao giờ chia sẻ, tiết lộ, bán hoặc trong bất kỳ trường hợp nào cung cấp thông tin của bạn cho các tổ chức khác nhau để quảng bá các mặt hàng hoặc cơ quan quản lý của họ

 

 

chat zalo Chat Zalo
hotline đặt hàng 090.118.0094