Điều khoản dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ


- Xác lập một thỏa thuận giữa NGƯỜI SỬ DỤNG website và Công ty.

- Trách nhiệm của Công ty là đảm bảo các tính hợp pháp cho các nội dung trên Website.

- Trách nhiệm của NGƯỜI SỬ DỤNG là tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng theo quy định của Công ty khi truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ tiện ích nào từ website.

- Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp Website đến NGƯỜI SỬ DỤNG, các thông tin, hình ảnh và toàn bộ các nội dung được đưa lên Website không vi phạm các quy định pháp luật cấm, các quy định về thuần phong mỹ tục .

- NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện, điều khoản sử dụng website như được nêu bên dưới;

- NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm đọc cẩn thận các điều khoản sử dụng và cam kết ràng buộc. Trường hợp không đồng ý NGƯỜI SỬ DỤNG chấm dứt việc sử dụng;

- Điều khoản sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm NGƯỜI SỬ DỤNG bắt đầu truy cập vào website

 

Điều khoản & Điều kiện dành cho Người dùng

Trước khi truy cập trang web này, bạn đồng ý bị giới hạn bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của trang web này. Bạn phải tuân theo những luật lệ và nguyên tắc của trang web. Nếu không đồng ý với điều kiện sử dụng bạn sẽ bị hạn chế sử dụng hoặc truy cập trang web này.


Hỗ trợ

Bất cứ khi nào bạn cần sự trợ giúp của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ qua email. Chúng tôi sẽ xác định vấn đề của bạn và trả lời mail trong khoản thời gian nhanh nhất có thể.


Quyền sở hữu

Trang web này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã code đều thuộc bản quyền của chúng tôi.

Bất kỳ nội dung nào thuộc trang Web này về nhãn hiệu, tên thương mại,... đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Bạn không được phép sao chép, đạo nháy, nhân bản, bán hoặc mạo danh bất kì hình ảnh nội dung mà chúng tôi cung cấp. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông … vì mục đích thương mại mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi đều được cho là xâm phạm quyền sỡ hữu. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Nếu bạn đã đăng ký thông tin trên trang web của chúng tôi bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho hồ sơ của mình và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin mà bạn cung cấp. Nếu có bất cứ sự thay đổi nào vui lòng liên hệ với chúng tôi để được điều chỉnh.

chat zalo Chat Zalo
hotline đặt hàng 090.118.0094